Living Water

En av mine beste investeringer det siste tiåret; Living Water vannbehandlingsmaskin, som både renser, ioniserer og pH-justerer vannet. Utrolig hvor mye glede en kan få av vannet når rett pH nyttes til rett bruk...
Maskinen har to "forfiltre" som renser vannet før ionisering og pH-justering, som er en renseprosess i seg selv, og som også tar knekken på koliforme sykdomsfremkallende bakterier (e-coli m.fl.).  Etter flere alvorlige hendelser den siste tiden med infisert drikkevann fra offentlige drikkevannskilder, er kanskje dette en investering å tenke på... 
Se lenke for undersøkelse gjort av Næringsmiddeltilsynet i Rogaland http://www.vollara.no/application/files/5714/8941/4198/Naeringsmiddeltilsynet_Living_Water_test_Ims.pdf


Ta deg noen minutter, og les deg litt opp på hva Living Water egentlig er og hva den lille nette maskinen kan gjøre med drikkevannet ditt. Det kan bli en forskjell du vil merke! 
Se www.vollara.no, vannprodukter - Living Water


Gi meg et ord, på mobil 481 20 539,  eller sende meg en mail (lnwie@broadpark.no) ,  hvis du ønsker å vite mer opp dette fantastiske produktet 😀. Vi snakkes!!